Kandidaat-huurders, - kopers en -ontleners

 

Kandidaat-huurders

Het statistische bulletin van 31.12.2014 (pdf - 661 kB) en het nieuwe statistische bulletin van 31.12.2015 (pdf - 709 kB) bevatten gerichte informatie omtrent allerlei onderwerpen over kandidaat-huurders. Met behulp van de synthesetabel uit deze bulletins kan er een beeld worden geschetst over allerlei aspecten van alle kandidaat-huurders op 31 december (~referentiedatum) van het betreffende referentiejaar. 

De meest recente synthesetabel van 31.12.2015 (xlsx - 87 kB) bevat de volgende onderwerpen, opgedeeld in tabbladen:

 • Totaal per jaar
 • Leeftijdscategorieën
 • 55 plussers
 • Gezinssamenstelling
 • Provincie van oorsprong
 • Nationaliteitscategorieën
 • Sociale woningbehoefte
 • Inschrijvingen per jaar
 • Toewijzingen per jaar
 • Gemiddelde wachttijd 
 • Gemiddelde wachttijd per toewijzing
 • Toewijzingen per provincie
 • Toewijzingen per leeftijdscategorie
 • Openstaande dossiers per jaar van inschrijving en per provincie
 • Sociale woningbehoefte per provincie van oorsprong

N.B. Indien nodig kunnen synthesetabellen ook in een oudere versie van Excel worden bezorgd.

Privacy

De statistieken op deze pagina's bevatten geen individuele of persoonlijke gegevens van (kandidaat-)huurders, -ontleners en -kopers. 

Woonorganisaties mogen onder beperkte voorwaarden gegevens over hun klanten doorgeven aan andere organisaties. U leest meer over deze 'machtigingen' op de webpagina rond privacy in de sociale huisvesting.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.