Toewijzing

De toewijzing van een woning aan een kandidaat-huurder gebeurt anders bij een huisvestingsmaatschappij dan bij een verhuurkantoor.

 

Bij een sociale huisvestingsmaatschappij

De chronologie van de inschrijvingen telt, wanneer een sociale woning wordt toegewezen. Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten.

Bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) werkt met een speciaal toewijssysteem: uw plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan uw inkomen en woonnood om een geschikte woning te krijgen.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.