Bij een sociale huisvestingsmaatschappij

 

Uw inkomen, de kwaliteit van uw woning en uw gezinssituatie zijn erg belangrijk, om uw huurprijs te berekenen.
De berekening gebeurt met een formule (geldig vanaf 1 januari 2017).

Hoe wordt uw huurprijs berekend?

Uw maandhuur 2017 = 1/55 x inkomen – patrimoniumkorting – gezinskorting

Het resultaat van deze formule ligt tussen of is gelijk aan een minimum en een maximum.

Inkomen

We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. In 2017 geldt uw inkomen van 2014.
Dit inkomen van 2014 wordt verhoogd of aangepast (geïndexeerd) naar juni 2016.
Dit getal delen we dan door 55.
 

Een voorbeeld: uw inkomen in 2014 was 14.000 euro. Dit inkomen wordt geïndexeerd - 14.000 euro x (125,29/121,08) – en gedeeld door 55.
U zal maximaal 263,40 euro huur per maand betalen. Dit bedrag wordt verminderd met de patrimoniumkorting en de gezinskorting.
 

Wanneer u geen inkomen heeft, wordt dit gelijkgesteld met het leefloon.

Patrimoniumkorting: de waarde van de woning

Bij sommige woningen is een extra korting op de huurprijs mogelijk.
Hoeveel die korting is, hangt af van de marktwaarde van de woning.
De marktwaarde is de huurprijs die iemand betaalt voor een gelijkaardige woning op de privémarkt (gelijkaardig type, ouderdom en onderhoud).
Is de marktwaarde van uw woning laag, dan krijgt u een hogere korting.
 

Voorbeeld: Er zijn 2 dezelfde gezinnen, ze verdienen evenveel en krijgen dezelfde gezinskorting. Het eerste gezin woont in een nieuwbouwhuis, het tweede gezin in een verouderd appartement. Zonder patrimoniumkorting betalen ze dezelfde huurprijs. Door deze korting zal het tweede gezin minder betalen, omdat de kwaliteit van hun woning minder is.
 

Deze patrimoniumkorting is maximaal 137 euro voor sociale woningen met een lage marktwaarde en minimaal 0 euro voor sociale woningen met een hoge marktwaarde. De korting wordt jaarlijks geïndexeerd.

Gezinskorting: uw gezinsgrootte

Het aantal personen ten laste bepaalt ook een korting op uw huurprijs. Kinderen of gezinsleden met een handicap (minstens 66%) zijn personen ten laste.
U betaalt elke maand 18 euro minder voor elke persoon ten laste.
Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 

Voorbeeld: Uw huurprijs is berekend op 263,40 euro per maand.

U heeft twee kinderen: 2 x 18 euro per persoon ten laste.
Als u twee kinderen heeft, betaalt u in ons voorbeeld dan 227,40 euro (263,40 euro min 36 (=18*2) euro).
Deze aftrek voor personen ten laste, noemen we de gezinskorting.
 

Verandert uw gezin? Heeft u een kindje gekregen? Is iemand van uw gezin overleden? Dan moet u dit melden bij uw sociale huisvestingsmaatschappij.
Breng de nodige documenten bij hen binnen.
Uw huurprijs wordt (in principe) één keer per jaar aangepast aan uw veranderde gezinssamenstelling.

Vermindering onroerende voorheffing

Wat is het?

De eigenaar van een woning betaalt jaarlijks een belasting op zijn onroerende goederen, zoals op het huis dat hij in eigendom heeft. Het bedrag is afhankelijk van het kadastraal inkomen van dat onroerend goed. Soms is een verminderd tarief mogelijk.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een verminderd tarief zijn:

  • De bewoner was huurder van de woning op 1 januari
  • De bewoner van de woning heeft minstens twee kinderen ten laste
  • Of: de bewoner heeft een gezinslid met een ernstige handicap

Is de eigenaar van de woning niet de uiteindelijke bewoner, omdat de woning verhuurd wordt, komt de vermindering toe aan die huurder.

Aanvraag

Huurt u een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), dan ontvangt u het verminderde tarief automatisch.

Betaling

De vermindering wordt op maandbasis verrekend in de huurprijs.

Voor de effectieve berekening van de vermindering en de betaling contacteert u best uw verhuurder, en niet de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Bezwaar

De huurder van een SHM kan geen bezwaar indienen. Dit kan enkel de SHM zelf.
 

Meer informatie over de vermindering onroerende voorheffing.

Grenzen van uw huurprijs

De huurprijs valt binnen grenzen:

  • U betaalt nooit meer dan 1/55 van uw inkomen.
  • U betaalt nooit meer dan de basishuurprijs van uw woning. De marktwaarde wordt in uw contract vastgelegd, als u uw huurovereenkomst sluit. Dit noemen we de basishuurprijs. De basishuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het laagste bedrag, 1/55 van uw inkomen of de basishuurprijs, is uw maximale huurprijs.
Er is ook een minimale huurprijs. Dit hangt ook af van de waarde van de woning. Een gezin met een heel laag inkomen betaalt nooit minder dan 120 euro per maand voor een goedkopere sociale huurwoning en 240 euro per maand voor een duurdere woning. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.