Heeft u geen eigendom?

 

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland.

 

Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

  • Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
  • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden geleden, voordat u wilt inschrijven voor een sociale woning.
  • U heeft een fysieke handicap en uw woning is hier niet op aangepast.
  • U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (Activiteiten van het Dagelijks Leven).
  • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
  • U verliest het beheer van uw woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat een instantie uw woning verkrijgt.

 

Opgelet: niet elk attest over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen of beheersrecht valt onder deze uitzonderingen. De sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor zal u hiermee verder helpen.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.