Spreekt u Nederlands of wilt u het leren?

 

U moet bewijzen dat u Nederlands spreekt of dat u Nederlands wilt leren.

Maar niet alleen u, ook iedereen die ouder is dan 18 jaar en bij u komt wonen.

U kunt dit aantonen met één van de volgende documenten:

  • een getuigschrift of een diploma van een onderwijsinstelling, die de Vlaamse Gemeenschap of Nederland erkent
  • een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) van niveau A1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen
  • een vrijstelling voor het niveau A1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.

Bezit u deze documenten niet?

Dan kunt u het Huis van het Nederlands contacteren of langsgaan bij uw sociale huisvestingsmaatschappij. Een gesprek kan dan volstaan om uw kennis van het Nederlands te bewijzen, maar een taalcursus kan nodig zijn.

 

U kunt een tijdelijke vrijstelling krijgen, als u hiervoor een gezondheids-, beroepsmatige of een persoonlijke reden heeft. U vraagt best meer informatie bij uw sociale huisvestingsmaatschappij.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.