Hoe verloopt de aankoop van uw huurwoning?

 

Wilt u uw huurwoning aankopen, dan contacteert u uw sociale huisvestingsmaatschappij. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kan de aankoopprocedure starten.

 1. Betalen van de administratieve kosten
  U betaalt 50 euro administratieve kosten. Hiervan ontvangt u een betalingsbewijs.
 2. Attestering door de sociale huisvestingsmaatschappij
  Alle voorwaarden moeten vervuld zijn om de sociale huurwoning te kunnen kopen. Als dit zo is, attesteert de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij dit.
 3. Betalen van de schattingsvergoeding en aanvraag van het schattingsverslag
  De sociale huisvestingsmaatschappij vraagt het schattingsverslag aan. De schattingsvergoeding bedraagt 274 euro (bedrag van toepassing in 2017). U moet deze vergoeding vooraf aan de sociale huisvestingsmaatschappij betalen. Als u nadien zou beslissen om de huurwoning toch niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kunt u de schattingsvergoeding niet terugkrijgen.
 4. Uitvoering van opmetingen
  Als de opmetingsgegevens van uw huurwoning ontbreken, dan worden er opmetingen uitgevoerd. Dit gebeurt voordat de schatting plaatsvindt. U moet de kosten van deze opmeting vooraf aan de sociale huisvestingsmaatschappij betalen. Als u nadien zou beslissen om de huurwoning niet aan te kopen tegen de geschatte waarde, dan kunt u de kosten voor de opmeting niet terugkrijgen.
 5. Afspraak met de schatter
  De schatter maakt met u een afspraak om de schatting uit te voeren. De sociale huisvestingsmaatschappij wordt ook uitgenodigd.
 6. Opmaak van het schattingsverslag
  Het schattingsverslag wordt in 3 exemplaren opgemaakt. U ontvangt een exemplaar. De andere exemplaren zijn voor de sociale huisvestingsmaatschappij en de schatter. De schattingsprijs blijft 1 jaar geldig.
 7. Ondertekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële akte
  Als u akkoord bent om de woning aan te kopen tegen de schattingsprijs, dan wordt de verkoopovereenkomst ondertekend. Vervolgens wordt de notariële verkoopakte opgemaakt.
PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.