Voorwaarden voor de aankoop

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden woningen en bouwgronden te koop aan. Dat kunnen sociale koopwoningen of sociale bouwgronden Zij worden verkocht tegen een voordelige prijs. Aan de kopers worden specifieke verplichtingen, zoals een bewoningsplicht, opgelegd. Een koper van een sociale bouwgrond moet hierop zelf een woning oprichten. De maximale grootte van een sociale bouwgrond is 4,5 are. In sommige gevallen bedraagt de maximale grootte van een sociale kavel 5 are. zijn, maar het kunnen ook middelgrote koopwoningen of middelgrote bouwgronden  Deze worden in sociale woonprojecten opgenomen om sociale vermenging te realiseren. De inkomensvoorwaarde is hier niet van toepassing. Ze zijn wel duurder, maar dat neemt niet weg dat middelgrote koopwoningen of bouwgronden door de schaalvoordelen doorgaans toch goedkoper blijven dan vergelijkbare woningen op de privaatmarkt. Een middelgrote bouwgrond heeft een maximale grootte van 6,5 are. In sommige gevallen bedraagt de maximale grootte van een middelgrote bouwgrond 7,5 are zijn.
 

Voor een sociale koopwoning of sociale bouwgrond

Om een sociale koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. 
 

U vindt een huisvestingsmaatschappij in uw buurt via de zoekmotor op deze website.
 

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft de SHM u in het inschrijvingsregister Een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen of bouwgronden verkoopt, houdt één of meerdere inschrijvingsregisters bij. In dit register noteert de sociale huisvestingsmaatschappij uw kandidatuur voor de aankoop van een sociale woning of bouwgrond die in haar werkgebied ligt. U kan in dit register uw rangschikking voor de aanbieding van een woning of bouwgrond vinden. in.
 

De voorwaarden zijn:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
 • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.
 

Dit is ook:

 • het niet-belastbare vervangingsinkomen
 • het genoten leefloon
 • het inkomen dat op basis van supranationale belastingsakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.
 

Dit geldt niet voor inkomsten van:

 • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin
 • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn
   

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

 • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn

 

Inkomensgrenzen

 

Uw inkomen mag in 2017 op de referentiedatum De referentiedatum is de datum waarop u moet voldoen aan de voorwaarden om een koopwoning of kavel te kunnen kopen. Dit is zowel de datum waarop u zich inschrijft als de datum waarop u de eenzijdige belofte van aankoop ondertekent. Wanneer u een middelgrote koopwoning of een middelgrote bouwgrond wilt aankopen, is de referentiedatum de datum waarop de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij ingestemd heeft met de verkoop.niet lager zijn dan 9.254 euro.
 

Uw inkomen mag in 2017 niet hoger zijn dan:
 

 Persoonlijke situatie Aankoop in kernstad of in de Vlaamse Rand Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste  38.740 euro  36.980 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste  42.609 euro  40.672 euro
Alle andere gevallen  58.105 euro  55.464 euro
Per persoon ten laste te verhogen met    3.869 euro    3.693 euro

 

 

U vindt meer uitleg over de begrippen 'kernstad' en 'Vlaamse rand' op onze website.

 

U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven, als u op de referentiedatum De referentiedatum is de datum waarop u moet voldoen aan de voorwaarden om een koopwoning of kavel te kunnen kopen. Dit is zowel de datum waarop u zich inschrijft als de datum waarop u de eenzijdige belofte van aankoop ondertekent. Wanneer u een middelgrote koopwoning of een middelgrote bouwgrond wilt aankopen, is de referentiedatum de datum waarop de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij ingestemd heeft met de verkoop. geen woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond.
 

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.
 

Hierop zijn ook enkele uitzonderingen.
 

Voor een middelgrote woning of bouwgrond

Om een middelgrote koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, moet u zich kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. U vindt een huisvestingsmaatschappij in uw buurt via de zoekmotor op deze website.
 

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de middelgrote koopwoning of bouwgrond.
 

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.
 

Hierop zijn ook enkele uitzonderingen.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.