U wilt een aanvraag om geld indienen of heeft een ingediend

 

Het bedrag dat u leent voor de werken, wordt uitbetaald in één of meerdere schijven. Wanneer de schijven worden uitbetaald, hangt af van de vooruitgang van die werken.

 

De uitbetaling van een schijf gebeurt in principe nadat de werken, waarvoor u geld vraagt, zijn uitgevoerd. Bij de start van de werken kunt u een voorschot aanvragen. Verdere voorschotten moet u bespreken met uw schatter.

 

U vindt de richtlijnen voor het aanvragen van geld in de handleiding (docx. - 116 kB) van de VMSW.

 

Een ‘aanvraag om geld’ indienen

Voor elk bedrag dat u wilt opvragen, stuurt u het formulier 'aanvraag om geld' naar het adres dat is vermeld op het formulier.

Afhankelijk van de regio waar u hebt geleend, zijn er drie mogelijkheden: Brussel, Gent of Herentals.

 

Kies hieronder het formulier voor hetzelfde kantoor dat u al de eerste formulieren had bezorgd:

 

 • voor leningsaanvragen bij de SHM’s Denderstreek in Aalst, Providentia in Asse, Volkshuisvesting in Sint-Pieters-Leeuw, Kleine Landeigendom in Mechelen, Klein Brabant in Puurs en SBK arro Dendermonde:

Aanvraag om geld – Brussel (pdf - 289 kB) 

 

 • voor leningsaanvragen in de rest van Oost-Vlaanderen en in West-Vlaanderen:

Aanvraag om geld – Gent (pdf - 286 kB)

 

 • voor leningsaanvragen in de provincie Antwerpen (uitgezonderd Mechelen), Limburg en bij Sociaal Wonen arro Leuven:

Aanvraag om geld – Herentals (pdf - 285 kB)

 

Uitzonderlijk kan uw dossier in een ander kantoor behandeld worden, indien u de leningsaanvraag indient in een andere regio dan waar de woning ligt.

Bijvoorbeeld als u in Oostende een leningsaanvraag indient voor een woning in Antwerpen, dan zullen uw geldaanvragen behandeld worden in Herentals.

 

Bij elke aanvraag om geld zorgt u dat:

 • de gevraagde gegevens volledig en duidelijk ingevuld zijn.
 • alle personen die de lening mee afsloten, de aanvraag ondertekenen.
 • (een kopie van) de betaalde facturen meegestuurd worden, als dit mogelijk is.

U voegt best enkele bedragen samen om zo één rond bedrag aan te vragen.

 

Voorbeeld:

 • U deed voor 1.200,45 euro isolatiewerken.
 • Er is een factuur van 3.854,63 euro voor elektriciteitswerken.
 • U heeft ook nog 2.000 euro voorschot nodig voor een bestelling.

Dan dient u één enkele geldaanvraag in voor een bedrag van 7.100 euro.

 

U telt dus de bedragen samen en rondt af naar het hogere honderdtal. Op het formulier ‘aanvraag om geld’ vermeldt u dan de verschillende bedragen in detail.

 

De schatter controleert uw ingediende ‘aanvraag om geld’

De schatter kan (als hij dit nodig vindt) op plaatsbezoek komen om de uitgevoerde werken na te kijken. De schatter zal u zelf contacteren om een afspraak te maken. Na het eventuele plaatsbezoek wordt het geld op uw rekening gestort. Dit gebeurt normaal gezien binnen de week.

 

Opgelet: de VMSW kan niet uitbetalen:

 • als u de aanvraag niet correct of onvolledig invult.
 • als u een plaatsbezoek weigert of niet opdaagt op afspraken met de schatter.

 

Als de werken beëindigd zijn, kijkt de schatter via een checklist (pdf - 71 kB) opnieuw na of de woning voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen (zoals vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode). U krijgt de laatste schijf geld pas uitbetaald als de woning aan deze normen voldoet.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.