Om een woning te behouden na relatiebreuk

 

U kunt, na relatiebreuk, lenen om uw ex-partner uit te kopen.

 

Hiervoor moet u een getekende overeenkomst voorleggen, waarin duidelijk vermeld staat welke opleg u aan uw ex-partner moet betalen. Ten laatste bij het tekenen van de leningsakte moet de echtscheiding of de stopzetting van de samenwoonst zijn overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

 

U kunt maximaal het bedrag van de opleg lenen. Uw woning moet voldoen aan de maximale verkoopwaarde.

 

De tabel toont hoeveel de woning, inclusief de grond, maximaal waard mag zijn. Dit is de geschatte vrijwillige openbare verkoopwaarde van de afgewerkte woning.

 

De waarde mag hoger zijn:

  •  als u bij de aanvraag een kind jonger dan 6 jaar heeft 
  •  als u drie of meer personen ten laste heeft
  •  als de woning gelegen is in een kernstadDe kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde of in de Vlaamse rand rond Brussel De Vlaamse Rand rond Brussel bestaat uit de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren

Deze maximale verkoopwaarden gelden niet als u voor de woning al een lening van de VMSW of het Vlaams Woningfonds heeft. 
 

 Locatie woning  Berekening maximale verkoopwaarde vanaf derde persoon ten laste eenmalig als er bij aanvraag een kind < 6 jaar is
 in Vlaanderen (behalve kernstad of Vlaamse Rand)  206.900 + 10.400 + 10.400
 in een kernstad of de Vlaamse Rand  227.600 + 11.400 + 11.400

 

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.