Verzekeringen

 

U moet een aantal verzekeringen afsluiten. Een brandverzekering is altijd verplicht, een schuldsaldoverzekering soms. Een verzekering Gewaarborgd Wonen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.

Brandverzekering 

U moet verplicht een brandverzekering afsluiten voor uw woning. U moet een brandverzekering aan nieuwwaarde nemen voor de woning waarvoor u leent. U mag vrij kiezen bij welke verzekeraar u de verzekering afsluit. Als u de verzekering niet aangaat, dan krijgt u geen lening.

 

Als u later tijdens de looptijd van de lening niet meer verzekerd bent, dan kan de VMSW de lening volledig vervroegd opeisen.

 

Schuldsaldoverzekering 

De terugbetaling van de lening moet op elk ogenblik volledig verzekerd zijn met een schuldsaldoverzekering.  De ‘schuldsaldoverzekering’ garandeert, bij overlijden van de verzekerde(n) én een volledige dekking, de terugbetaling van het nog niet afgeloste ontleende kapitaalDit geldt niet voor alleenstaanden of als u alleen met onredelijk hoge premies verzekerd geraakt. De VMSW bepaalt of een premie al dan niet onredelijk is.

 

U mag kiezen bij welke verzekeraar u de schuldsaldoverzekering afsluit. De verzekeraar is verplicht om bij de berekening van de premie rekening te houden met een technische rentevoet. Die technische rentevoet moet gelijk zijn aan 4/3 van de referentierentevoet van uw lening. Dit komt overeen met de maximale rentevoet in de loop van uw lening.

 

De VMSW biedt zelf vrijblijvend de schuldsaldoverzekering van Cardif aan. U kunt voor meer informatie terecht bij uw lokale SHM.

 

Voor de wettelijke informatie over conflictregeling kunt u terecht op de website van de verzekeraar Cardif.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

U kunt een gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen De gratis verzekering ‘Gewaarborgd Wonen’ garandeert bij inkomensverlies, per ontlener (als hij/zij voldoet aan de voorwaarden), een berekende  bijdrage, beperkt in de tijd, die mee helpt het geleende kapitaal terug te betalen aanvragen bij Wonen-Vlaanderen. Ze is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen.

 

U moet de verzekering zelf aanvragen bij Wonen-Vlaanderen binnen het jaar na het verlijden van de leningsakte. De VMSW moet informatie invullen op uw aanvraagformulier, omdat de VMSW u een lening verstrekt.

 

U leest op de site van Wonen-Vlaanderen aan welke voorwaarden u moet voldoen. 

 

Opgelet: u kunt maar één keer een verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen. Kijk dus goed na of u aan de voorwaarden voldoet. Wordt u afgewezen, dan kunt u later geen nieuwe aanvraag meer indienen.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. We helpen u graag verder.