Wat zijn de inkomensvoorwaarden?

 

Uw inkomen mag op referentiedatum niet lager zijn dan 10.367 euro per jaar.

Uw inkomen mag op referentiedatum niet hoger zijn dan: 

 

 Persoonlijke situatie In kernstad of in Vlaamse Rand Elders in Vlaanderen
 Alleenstaande zonder persoon ten laste  38.740 euro  36.980 euro
 Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste  42.609 euro  40.672 euro
 Alle anderen  58.105 euro  55.464 euro
 Verhoging per persoon ten laste bij 'alle anderen'  3.869 euro  3.693 euro


Hoe wordt dit inkomen berekend?

Voor uw inkomen kijkt de sociale huisvestingsmaatschappij naar het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

U vindt uw inkomen op de post ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op uw aanslagbiljet. Als u ook een ‘afzonderlijk belastbaar inkomen’ heeft, telt dit ook mee.

In principe worden de inkomens meegeteld van al wie met u de woning samen zal betrekken. Voor het minimale inkomen van 10.367 euro per jaar is er een aparte regeling: dit geldt alleen voor de personen die het leningscontract ondertekenen.

De volgende inkomsten tellen ook mee:

 • de niet-belastbare vervangingsinkomsten
 • het leefloon 

De volgende inkomsten tellen niet mee:  

 • de inkomsten van kinderen als ze 
  • jonger dan 25 jaar zijn (op de referentiedatum) 
  • en niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn  
  • en vanaf hun 18 jaar steeds deel uitmaakten van het gezin 
 • de inkomsten van familieleden ‘in de eerste en de tweede graad’ van de aanvrager die 65 jaar of ouder zijn of als ernstig gehandicapt erkend zijn. Familieleden ‘in de eerste en tweede graad’ zijn uw kinderen en kleinkinderen, uw ouders en grootouders, uw broers of zussen en hun kinderen.

De volgende inkomsten tellen voor de helft mee:

 • de inkomsten van de inwonende ouders en (over)grootouders van de aanvrager die jonger dan 65 jaar zijn

Bij uw aanvraag brengt u een aantal documenten over uw inkomen mee. 

Wie is een persoon ten laste?

Een kind

 • dat jonger dan 18 jaar is of voor wie de aanvrager kinderbijslag of wezentoelage ontvangt en 
 • dat wettelijk bij de aanvrager woont (gedomicilieerd) of er regelmatig verblijft (niet gedomicilieerd)

Een ernstig gehandicapte persoon

 • dit is de aanvrager of een gezinslid
 • de ernstige handicap is erkend of was erkend bij de pensionering

Bij uw aanvraag brengt u een aantal documenten over uw gezinstoestand mee.        

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.