PageIcon

Uw voordelen als verhuurder

 

Uw voordelen

1. Huurgarantie

 U hoeft niet langer wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen. Niet de onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Het SVK garandeert u maandelijkse huurinkomsten voor de volledige looptijd van het huurcontract.

2. Renovatiepremies

 Als u uw woning wilt verbouwen of renoveren om die nadien te verhuren aan een SVK, kunt u aanspraak maken op de Vlaamse renovatiepremie en/of de Vlaamse verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) en/of de sociale dakisolatiepremie.

3. Fiscaal voordeel

Onder bepaalde voorwaarden geniet u in de personenbelasting van de Vlaamse belastingvermindering, voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning die verhuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Dat voordeel bedraagt maximaal 9 keer 5% van de gemaakte renovatiekosten, op voorwaarde dat er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Voor de exacte bepalingen en bedragen kunt u zich wenden tot een SVK in uw buurt.

4. Onderhoud van de woning

Aangezien het SVK uw huurder is, is het ook de verantwoordelijkheid van het SVK om uw woning aan het einde van het contract in de oorspronkelijke staat (afgezien van de normale slijtage) terug te geven.

5. Professionele partner

U werkt samen met een professionele partner die veel ervaring heeft met het huren en verhuren van woningen. Het SVK neemt het beheer van uw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken en registreren van het huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..). Het SVK staat ook in voor de begeleiding van de huurder.

6. Gunstige regeling in de personenbelasting

Vroeger werd u voor de onderverhuring belast op de werkelijke huuropbrengsten: dat is sinds enkele jaren niet meer het geval. Net als bij de private huur, wordt u bij verhuring aan het SVK belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen.

7. Verlaagd tarief op de onroerende voorheffing

Als u verhuurt aan een SVK komt u in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing van 1,6% in plaats van 2,5%. U hebt daardoor ook voordeel bij de opcentiemen en de gemeentebelasting.

8. Geen risico op leegstandsheffing

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het SVK ervoor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Daardoor vermijdt u langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing.    

9. Geen gerechtelijke procedures

Het SVK is uw huurder en is dus ook verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen. U heeft geen rechtstreeks contact met de onderhuurder, waardoor u ook geen risico loopt op langdurige gerechtelijke procedures. Dat risico valt volledig ten laste van het SVK.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.