PageIcon

Financieren van sociaal wonen

 

Sociale woonactoren bouwen sociale woonprojecten. De Vlaamse overheid voorziet daarbij steunmaatregelen: zo krijgt de sociale woonactor voor sommige verrichtingen een subsidie, bestaat er een goedkope lening bij de VMSW, bij een provincie of andere overheidsinstelling, of kan de koper van een sociale koopwoning een bijzondere sociale lening krijgen bij het Vlaams Woningfonds of de VMSW.

De toelichting op de pagina's hieronder gaat voornamelijk over de financiering die sociale woonactoren of particulieren via de VMSW kunnen krijgen. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn daarbij de bevoorrechte partner van de overheid. Zij krijgen dan soms ook iets andere voorwaarden dan andere sociale woonactoren.

 

Een sociale huisvestingsmaatschappij is verplicht om bij de VMSW te lenen. Voor verrichtingen die uitdrukkelijk verband houden met de opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij (sociaal of bescheiden aanbod, of niet-residentiële ruimten) mag een sociale huisvestingsmaatschappij ook lenen bij een regionale of lokale overheid of bij een publiekrechtelijke instelling. De rentevoet moet dan voordelig zijn en de sociale huisvestingsmaatschappij moet daarover advies vragen aan de VMSW. Deze leningen worden niet opgenomen in de berekening van de Gewestelijke Sociale Correctie – GSC.

De VMSW mag ook financiering geven aan het Vlaams Woningfonds en de erkende kredietmaatschappijen voor de financiering van het hypothecair krediet dat ze verstrekt hebben.

Huurwoningen

De VMSW verstrekt gesubsidieerde en marktconforme financiering aan sociale woonactoren in de huursector.

Bindend sociaal objectief

Gemeenten die het deelobjectief huur bereiken kunnen een sociale woonbeleidsconvenant afsluiten.

Koopwoningen

De opbouw van sociale koopwoningen gebeurt met een marktconforme lening of met eigen middelen van de sociale woonactor.

Andere verrichtingen voor huisvestingsmaatschappijen

Een sociale huisvestingsmaatschappij is verplicht te lenen bij de VMSW, maar niet altijd… Ze mag ook lenen bij een regionale of lokale overheid of bij een publiekrechtelijke instelling in bepaalde gevallen.

De financiering van hypothecair krediet

De Vlaamse Wooncode laat toe dat de VMSW financiering geeft aan het Vlaams Woningfonds en de erkende kredietmaatschappijen. Het gaat dan enkel om de financiering van het hypothecair krediet dat deze instellingen verstrekt hebben aan particulieren.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie beslist minstens drie keer per jaar over de programmatie van projecten. Ze programmeert projecten op de meerjarenplanning en op de korte termijnplanning.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.