PageIcon

Andere verrichtingen voor huisvestingsmaatschappijen

 

Een sociale huisvestingsmaatschappij is verplicht te lenen bij de VMSW, maar niet altijd…

Een sociale huisvestingsmaatschappij mag ook lenen bij een regionale of lokale overheid of bij een publiekrechtelijke instelling voor verrichtingen die uitdrukkelijk verband houden met de opdracht van een sociale huisvestingsmaatschappij (sociaal of bescheiden aanbod, of niet-residentiële ruimten). De rentevoet moet dan voordelig zijn en de sociale huisvestingsmaatschappij moet daarover advies vragen aan de VMSW. Deze leningen worden niet opgenomen in de berekening van de Gewestelijke Sociale Correctie – GSC.

De VMSW voorziet zelf in marktconforme financiering voor sociale huisvestingsmaatschappijen. Er zijn verschillende types leningen op looptijden tot 30 jaar. De sociale huisvestingsmaatschappij kan zelf kiezen welk soort rentevoet men wil bij de meeste types leningen: een vaste rentevoet of een vlottende die geregeld herzien wordt. De mogelijkheden staan opgesomd in het Basisreglement van de leningen.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.