Bindend sociaal objectief

 

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom in 2009 een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Het bindend sociaal objectief is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen voor bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels (samen: het sociaal woonaanbod) te realiseren in de periode 2009 - 2025. 
 

Het is aan de gemeente om concrete initiatieven te nemen om tijdig dit BSO te behalen. Wonen-Vlaanderen voert een jaarlijkse meting en een tweejaarlijkse voortgangstoets uit, die nagaat hoe ver elke gemeente staat met de realisatie van het BSO.
 

Tegenover deze verplichting voor de gemeenten, engageert het Vlaams woonbeleid zich om de sociale woningen effectief te financieren.

Sociaal woonbeleidsconvenant

Als een gemeente het deelobjectief huur uit het BSO bereikt (al dan niet 9%) of zal bereiken (als het geplande sociaal huuraanbod dat op meerjarenplanning en kortetermijnplanning stond op 31 december 2015 is gerealiseerd), dan kan de gemeente een sociaal woonbeleidsconvenant afsluiten met het Vlaams Gewest.

Alleen met een sociale woonbeleidsconvenant heeft de gemeente zekerheid over de financiering van deze sociale huurwoningen boven de BSO-drempel.
 

De VMSW bracht alle gemeenten en steden die in aanmerking komen voor het afsluiten van een sociale woonbeleidsconvenant voor de periode 2017-2019 (pdf - 26 kB) op de hoogte.
 

Meer weten

Lees meer over het BSO en de meting van het sociaal woonaanbod op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

 

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.