PageIcon

Koopwoningen

 

In de koopsector krijgen de bouwheren van sociale koopwoningen geen gesubsidieerde financiering. In het verleden gaf het Vlaamse Gewest subsidies voor projecten die aan bepaalde voorwaarden voldeden. Dit is ondertussen “uitdovend”. Nieuwe projecten moeten het zonder subsidies stellen.

De opbouw van sociale koopwoningen gebeurt met een marktconforme lening of met eigen middelen van de sociale woonactor.

Bijzondere sociale lening voor aankoop van een sociale koopwoning

De reguliere subsidiëring zit in feite verrekend in de goedkope financiering waarvan de koper kan genieten: de koper kan een bijzondere sociale lening krijgen bij het Vlaams Woningfonds, of bij de VMSW. De voorwaarden zijn bij beide instellingen gelijk. Bij de VMSW heet een dergelijk krediet een “Vlaamse Woonlening”.

Bijzondere sociale lening voor belening van erfpachtconstructies

Wanneer een overheid of een door de overheid aangestuurd orgaan erfpacht geeft op een grond waarop een sociale koopwoning is gebouwd, dan kan de VMSW daarvoor ook een Vlaamse Woonlening geven. Hier zijn wel extra voorwaarden verbonden:

  • de duurtijd van de erfpacht bedraagt minimaal 31 jaar bij het aangaan van de lening (1 jaar meer dan de maximale leningsduur, dus)
  • als de kandidaat al een Vlaamse Woonlening voor de aankoop van dit goed heeft, moet bij een bijkomende lening de erfpacht een jaar langer lopen dan de bijkomende lening
  • de beleende quotiteit mag maximaal 100% bedragen
PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.