Betalingen

 

De VMSW zet in op een tijdige betaling van de infrastructuurwerken die u als aannemer voor de VMSW uitvoert. Om de verwerking van vorderingsstaten en facturen sneller te laten verlopen, kiest de VMSW daarom voor een volledige digitale verwerking. 

Wat betekent dit voor u?

  • als aannemer:
    Sinds 2 februari 2015 kunt u vorderingsstaten en facturen alleen nog elektronisch indienen. U stuurt uw vorderingsstaat in pdf naar vorderingsstaten@vmsw.be. De vorderingsstaat moet de datum, het dossier- en besteknummer vermelden en getekend zijn.

    Zodra uw vorderingsstaat goedgekeurd is, verwittigt de VMSW u. Uw factuur bezorgt u dan via (het al bestaande) infrabetaling@vmsw.be
  • als studiebureau:
    U ontvangt alle vorderingsstaten elektronisch van de aannemer. Uw goedkeuring of opmerkingen stuurt u binnen de 7 kalenderdagen door naar vorderingsstaten@vmsw.be. De VMSW vraagt u om deze termijn te respecteren. Zo niet worden u moratoire intresten aangerekend.

 

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.