Opdrachtnemer - erelonen

 

Sinds 23 september 2016 verandert en digitaliseert de VMSW haar betalingsverkeer voor erelonen van infrastructuurdossiers. U dient alle prestaties en facturen vanaf dan digitaal in per e-mail.

Prestaties

Wat dient u precies in als...?

Ontwerper

Infrastructuur
 • Voorontwerp: het volledige dossier, zoals beschreven in het afgesloten contract
 • Uitvoeringsdossier: het volledige dossier, zoals beschreven in het afgesloten contract
 • Gunningsdossier: het aanbestedingsverslag
 • Uitvoering na 40% van de gevorderde werken: een aanvraag per e-mail voor deze schijf (opgelet: nog geen factuur dus), met de verwijzing naar de goedgekeurde vorderingsstaat waaruit blijkt dat de 40% bereikt is.
 • Voorlopige oplevering: de voorlopige eindafrekening, het as-built plan en het bodembeheerrapport (opgelet: de verificatie start pas bij ontvangst van alle drie de stukken)
 • Definitieve oplevering: de eindafrekening.
Archeologie
 • Archeologienota: offertes voor de aanstelling van een erkende archeoloog, een gemotiveerd gunningsvoorstel en een bekrachtigde archeologienota
 • Archeologische opgraving: het uitvoeringsdossier en het gunningsdossier
 • Archeologische opgraving: een maandelijks gecontroleerde vorderingsstaat

Veiligheidscoördinator

Ontwerp
 • Schijf 1: het advies op het voorontwerp
 • Schijf 2 en 3: het Veiligheid – en gezondheidsplan
 • Als nodig voor schijf 3: het nazicht van het aanbestedingsverslag
Uitvoering
 • Schijf 4: versie ‘aanvang der werken’ van zowel het Veiligheids- en gezondheidsplan, het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek
 • Schijf 5 na 50% van de gevorderde werken: een aanvraag per e-mail voor deze schijf (opgelet: nog geen factuur), met de verwijzing naar de goedgekeurde vorderingsstaat waaruit blijkt dat de 50% bereikt is.
 • Schijf 6 na 75% van de gevorderde werken: een aanvraag voor deze schijf (opgelet: nog geen factuur),  met de verwijzing naar de goedgekeurde vorderingsstaat waaruit blijkt dat de 75% bereikt is.
 • Schijf 7: de geactualiseerde versie van zowel het Veiligheids- en gezondheidsplan, het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek.

Stedenbouwkundige:

 • Schijf 1: het tussentijds rapport
 • Schijf 2: het eindrapport. Hou er rekening mee dat bij schijf twee het volledige ereloon wordt uitbetaald, in tegenstelling tot de vroegere werkwijze.
 • Wedstrijdvergoeding: geselecteerde inschrijvers ontvangen een factuuraanvraag.

Archeoloog (prospectie)

U voegt het eindrapport toe dat goedgekeurd is door Onroerend Erfgoed.

Extra prestaties of tussentijdse vordering

Voor u een factuur indient, neemt u eerst contact op met de projectverantwoordelijke bij de VMSW én wordt per e-mail een overeenkomst opgemaakt.

Hoe dient u in?

U dient verplicht de volgende gegevens in:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Verrichtingsnummer uit contract
 • Projectbeschrijving
 • In te dienen prestatie

U stuurt dit alles naar het e-mailadres uit de provincie waar het project gelegen is:

U krijgt een ontvangstbevestiging.
 

Er is een uitzondering:
Het tussentijds rapport en het eindrapport van een stedenbouwkundige studie bezorgt u digitaal aan de projectverantwoordelijke zelf.

Facturen

Wat dient u in?

U dient de factuur in voor die prestatie waarvoor u het bericht gekregen hebt (van de VMSW) dat u ze mag indienen. 

Hoe dient u in?

Het bevestigingsbericht dat u kreeg van de VMSW moet u doorsturen met uw factuur als bijlage. U mag de onderwerpregel met daarin een specifiek nummer niet wijzigen. De e-mail wordt namelijk automatisch verwerkt via deze onderwerpregel.

U dient verplicht de volgende gegevens in:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Verrichtingsnummer uit contract
 • Overeenkomstnummer
 • Projectbeschrijving
 • De factuur

U stuurt dit alles naar het e-mailadres infra.betalingen@vmsw.be.
 

U krijgt een ontvangstbevestiging.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.