PageIcon

Nieuws

 

Poging tot dialoog tussen senioren en jongeren uit Bree

Een aantal bewoners van de appartementen van de sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak in de Grauwe Torenwal in Bree organiseerden 20 augustus een ludieke actie. Voor één keertje ruilden ze van plaats met de hangjongeren die er vaak te vinden zijn: ze gingen in een kring zitten, brachten eten en drinken mee en ... maakten lawaai. Ze wilden, samen met de politie, de jeugddienst en de gemeenschapswacht, een dialoog realiseren met de jongeren, die echter afhaakten. Noke Venken van de dienst bewonerscontacten van Ons Dak volgt de situatie op.

Lees meer...

Buren van SHM Eigen Haard leren elkaar kennen op ontmoetingsmoment

De SHM Eigen Haard uit Zwevegem, West-Vlaanderen, organiseerde op 27 juni 2015 een ontmoetingsmoment voor de nieuwe bewoners van 16 woningen en 12 appartementen in de Johanna Decosterestraat in Bellegem. Het was de officiële inhuldiging met een verwelkoming door de voorzitter en de directeur van de SHM, maar vooral ook een contactmoment tussen buren.  Lees meer...

Gezamenlijk inschrijvingsformulier De Mandel cv en SVK Regio Roeselare vzw

Op initiatief en onder impuls van de stad Roeselare, bekeken De Mandel cv en SVK regio Roeselare vzw waar administratieve vereenvoudiging mogelijk was rond hun huidige inschrijvingsdocumenten. Ze kwamen tot een gezamenlijk inschrijvingsformulier en een overzichtelijke documentenwijzer. Voortaan kan de kandidaat-huurder zich dus via één formulier meteen inschrijven bij De Mandel én bij het SVK. Zo krijgen meer mensen op een vlotte manier de kans om op termijn een sociale huurwoning te huren. Het formulier wordt gebruikt voor inschrijvingen voor de stad Roeselare en de gemeentes Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Moorslede en Staden (in samenwerking met Woondienst Regio Roeselare). Lees meer...

Resultaten patrimoniumenquête

Eind 2014 vond een nieuwe patrimoniumbevraging plaats om de energetische toestand van het sociale huurpatrimonium in kaart te brengen. De resultaten tonen een vooruitgang tegenover de toestand bij de eerste bevraging in 2010. Lees meer...

De Mandel bouwt 38 sociale woongelegenheden in nieuwe verkaveling in Oudenburg

Naast woonzorgcentrum Riethove van het OCMW, langs de Ettelgemsestraat in Oudenburg, bouwt De Mandel binnenkort 38 sociale wooneenheden. Er worden 30 aanleun-appartementen voorzien rechtstreeks naast het woonzorgcentrum. Aan de overkant van de nieuw aan te leggen weg worden 4 gekoppelde woningen gepland en op de hoek met de Ettelgemsestraat komt een kleiner volume met 4 appartementen.

Lees meer...

Oproep Architectuurboek Vlaanderen Nr. 12 - projecten opladen

Voor editie 2016 van het Architectuurboek Vlaanderen nodigt het Vlaams Architectuurinstituut (Vai) architecten, stedenbouwkundige ontwerpers, landschapsarchitecten, opdrachtgevers en anderen uit om projecten van bijzondere architecturale kwaliteit in te zenden. Alle inzendingen moeten zowel digitaal als op papier ingediend zijn op woensdag 29 april.

Lees meer...

WoninGent start renovatie aan Charles de l’Epéeplein en nieuwbouw in Sint-Bernadettestraat

De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent startte eind maart met de renovatie van het appartementsgebouw aan het Charles de l’Epéeplein aan de Brugse Poort. Het gebouw wordt ontmanteld tot op de draagstructuren en er komen 41 appartementen. In de Sint-Bernadettestraat in Sint-Amandsberg is gestart met de nieuwbouw van 29 appartementen en twee ééngezinswoningen. Lees meer...

Afbraak 28 leegstaande woningen op de Bresilstraat en Geverslaan in Lanklaar

Maaslands Huis zal de 20 woningen op de Bresilstraat en de 8 woningen op de Geverslaan afbreken en vervangen door kwalitatieve en energievriendelijke hedendaagse sociale huurwoningen. De VMSW zorgt mee voor infrastructuuraanleg. Lees meer...

De Silverrun, de trappenloop van 't stad (Antwerpen)

Op zondag 31 mei organiseren de drie Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen, de stad Antwerpen, AP Hogeschool én PASH (platform Antwerpse Sociale Huurders) samen de Silverrun. Dat is een trappenloopwedstrijd in de Antwerpse Silvertoptorens, ook bekend als de groene, rode en blauwe toren aan de Antwerpse ring.

Lees meer...

Help ons om deze website te verbeteren en aan te vullen

Zoals u merkt is deze VMSW-website vernieuwd. Er gingen veel gebruikersonderzoeken en testen aan vooraf. Maar alles kan beter. Uw input (fout, aanvulling, suggestie) is welkom op het communicatieadres.

Lees meer...
Pagina 5 van 6Eerste   Vorige   1  2  3  4  [5]  6  Volgende   Laatste   
PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.