PageIcon

Nieuws

 

80 miljoen extra voor energetische renovatie

24 november 2016


Om de ambitieuze Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2020 te halen, gaf de Vlaamse Regering op voorstel van minister Liesbeth Homans op 18 november 2016 een eerste principiële goedkeuring om extra middelen uit het Vlaams Klimaatfonds (VKF) in te zetten voor een grondige renovatiepremie voor sociale huisvestingsmaatschappijen. In de periode 2016-2019 zal de Vlaamse Regering jaarlijks 20 miljoen euro ter beschikking stellen aan de VMSW om de energetische renovatie van sociale huurwoningen verder te ondersteunen.
 

Hierbij wordt het aantal premies uitgebreid die u bij de VMSW kunt aanvragen, wordt er ingezet op vervangingsbouw en wordt het toepassingsgebied voor grondige renovatie versoepeld om een zo groot mogelijk aantal woningen te bereiken.
 

Na het advies van de Raad van State en de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering is het de bedoeling nog een eerste schijf eind dit jaar beschikbaar te stellen om energiepremies onder het vernieuwd VKF-stelsel uit te betalen.
 

Woonnet-gebruikers lezen meer over de wijzigingen en details in telex 18.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.