PageIcon

Nieuws

 

Visitatieraad zoekt nieuwe visitatoren

30 januari 2017


Bent u deskundig op het vlak van sociale en welzijnsaspecten van wonen? Of heeft u grondige kennis van de organisatie en de financiering van sociale huisvesting? Of bent u onderlegd in bestuurskunde en bedrijfsorganisatie? Of heeft u veel ervaring met projectontwikkeling?
 

Dan bent u misschien de persoon die de Visitatieraad zoekt!
 

Minister van Wonen Liesbeth Homans stelt binnenkort de Visitatieraad voor Sociale Huisvestingsmaatschappijen opnieuw samen. Zij selecteert daarvoor maximaal 15 leden via een open oproep. De nieuw samengestelde Visitatieraad moet vanaf het najaar 2017 de prestaties van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen opnieuw beoordelen. Deze prestatiebeoordeling verloopt via een draaiboek, dat in overleg met de sector werd bijgestuurd op basis van de ervaringen uit de eerste visitatieronde (van 2012 tot 2016). 
 

U kunt uw kandidatuur indienen tot 19 februari 2017. De selectie gebeurt in maart 2017.


Alle informatie over de taken en de werking van de Visitatieraad en de selectieprocedure leest u in het document Open Oproep Visitatoren (pdf - 336 kB). Meer informatie vindt u ook op www.visitatieraad.be

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.