PageIcon

Nieuws

 

Nieuwe modelbrieven door wijziging wetgeving rechtstreekse vordering (nieuwsflash)

04 april 2017

Betaalt een hoofdaannemer zijn onderaannemer niet? Dan kan de onderaannemer een rechtstreekse vordering instellen bij u als bouwheer. 

U bent dan in principe verplicht de onderaannemer te betalen. U mag de hoofdaannemer dan niet meer betalen, anders riskeert u twee keer te moeten betalen. 


Wat als de hoofdaannemer de vordering van de onderaannemer betwist? 
Dan kunt u soms beter niet meteen betalen en wachten tot de hoofdaannemer en de onderaannemer hun onderlinge betwisting uitklaarden. Maar, als u het bedrag van de rechtstreekse vordering niet tijdig betaalt, loopt u het risico interesten en boetes te moeten betalen. 


Storten in Deposito- en Consignatiekas of op geblokkeerde rekening
Sinds 1 januari 2017 is het artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. U kunt nu het bedrag van de rechtstreekse vordering storten in de Deposito- en Consignatiekas of op een geblokkeerde rekening op naam van de hoofd- en onderaannemer. Dit is geen verplichting, tenzij de hoofd- of onderaannemer u dit expliciet vraagt. 

Als u dat doet, moet u geen interesten of boetes door laattijdige betaling betalen. Let op: deze mogelijkheid bestaat alleen als de hoofdaannemer de vordering van de onderaannemer betwist.  


Nieuwe modelbrieven voor rechtstreekse vordering 
De VMSW heeft modelbrieven die u kunt gebruiken in uw communicatie met de hoofd- en onderaannemer bij een rechtstreekse vordering. We hebben deze aangepast aan de nieuwe wetgeving. 

U vindt deze modelbrieven op Woonnet


Informeer ook altijd de VMSW
Ontvangt u een rechtstreekse vordering? Informeer onmiddellijk de dienst financiële verrichtingen via eba@vmsw.be. Zo vermijden we dat verkeerde of dubbele betalingen gebeuren.


Meer informatie? 
Meer informatie over een faillissement van de aannemer leest u op de website van de VMSW. Met vragen over de modelbrieven kunt u terecht bij de dienst juridisch advies en SVK-ondersteuning via juridischadvies@vmsw.be.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.