Opmaken van het bekendmakingsbericht

Toelichting bij de artikels 35-38 van het KB plaatsing van 15 juli 2011 (Europese bekendmakingsbericht) en artikels 39-41 van het KB plaatsing van 15 juli 2011 (Belgische bekendmakingsbericht).

 

Europese bekendmaking

De Europese bekendmaking bestaat uit

  • een vooraankondiging
  • een aankondiging van opdracht
  • een aankondiging van gegunde opdracht

Vooraankondiging

Een vooraankondiging is de gegroepeerde voorbekendmaking van alle opdrachten die u van plan bent te plaatsen tijdens een begrotingsjaar. U maakt de hoofdkenmerken bekend van deze (individuele) opdrachten vanaf de Europese drempel. Dit gebeurt best zo snel mogelijk nadat het budgetjaar begint. 

 

Belangrijk: U bent niet verplicht een vooraankondiging te plaatsen. U moet deze aankondiging enkel doen als u de indieningstermijn voor de offertes wilt kunnen inkorten.
 

U gebruikt het bekendmakingsmodel: bijlage 6 (Vooraankondiging) van het KB plaatsing (F1 e-Notification).

Aankondiging van de opdracht

Deze gewone bekendmaking is verplicht bij de opstart van elke opdracht die de Europese drempels bereikt.
 

U gebruikt het bekendmakingsmodel: bijlage 7 van het KB plaatsing (F2 e-Notification).

Aankondiging van gegunde opdracht

Voor opdrachten vanaf de Europese drempels bestaat er ook een bekendmakingsverplichting nadat de opdracht is geplaatst.
 

U moet deze bekendmaking verzenden binnen de 48 dagen na de sluiting van de opdracht. U gebruikt het bekendmakingsmodel: bijlage 8 (F8 e-Notification).

Belgische bekendmaking

De bekendmaking van opdrachten beneden de Europese drempels bestaat uit een aankondiging van de opdracht.
 

Deze moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • de naam, het adres en het type van de aanbestedende overheid
  • het soort opdracht, het voorwerp en de beschrijving ervan, de NUTS-code (code die aangeeft in welk land de opdracht wordt uitgevoerd, de code voor België is BE) en de hoofdcategorieën van de hoofdopdracht volgens de CPV-code
  • de vereiste inlichtingen en documenten over het toegangsrecht en de kwalitatieve selectie. Hier vermeldt u ook welke inlichtingen en documenten u zelf via elektronische weg kunt opvragen.
  • per opdracht: de kostprijs van de opdrachtdocumenten en de betalingswijze daarvan
  • de gunningswijze
  • de uiterste datum en het uiterste uur voor ontvangst van de offertes

U gebruikt het bekendmakingsmodel: bijlage 7 van het KB plaatsing (F2 e-Notification).

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.