Hoe dient een inschrijver een offerte in?

 

Een offerte indienen, gebeurt altijd schriftelijk (artikel 51, § 2, 1ste lid van het KB plaatsing van 15 juli 2011).

 

Offerte op papier of elektronisch?

U bepaalt in de opdrachtdocumenten of de inschrijver de offerte op papier of elektronisch indient of dat hij dit zelf mag kiezen.

In het bijzonder bestek VM/B 2013 staat standaard dat inschrijvers offertes op papier moeten indienen. Onderaan het bestek (bij de toelichtingen voor de ontwerper) is wel een clausule voorzien die u aan het bestek kunt toevoegen. Met deze clausule kunt u elektronisch indienen mogelijk maken of verplichten.

 

Hoe moet de inschrijver ondertekenen?

Een offerte is enkel geldig als ze ondertekend is door de persoon of personen die bevoegd of gemachtigd zijn om de inschrijver te verbinden (artikel 51, § 2, 2de lid van het KB plaatsing van 15 juli 2011).

  • Is de inschrijver een rechtspersoon?
    Dan blijkt deze bevoegdheid uit de statuten van de onderneming. De inschrijver voegt deze bij zijn offerte of vermeldt het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de statuten werden bekendgemaakt (artikel 82, § 3 van het KB plaatsing van 15 juli 2011). U kunt de statuten ook terugvinden via de referentiedatabank rechtspersonen.
  • Is de inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid?
    Alle deelnemers aan een combinatie moeten dan ondertekenen (artikel 51, § 2, 2de lid van het KB plaatsing van 15 juli 2011). De deelnemers zijn zo hoofdelijk verbonden en zijn verplicht de deelnemer aan te duiden die de combinatie tegenover u zal vertegenwoordigen.

Offerte op papier

Richtlijnen voor het indienen van een offerte op papier. Toelichting bij artikel 90 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Elektronisch ingediende offerte

Richtlijnen voor het elektronisch indienen van een offerte.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.