Vrijwillige invulling sociaal woonaanbod

 

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 7 november 2013 de bepalingen uit het decreet Grond- en Pandenbeleid (DGPB) over ‘sociale last’. Deze vernietiging ging in met terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van het decreet. De vernietiging houdt in dat er geen sociale last meer is en dat ook de overnamegarantie van woningen (door de sociale huisvestingssector) niet meer bestaat.
 

De doelstelling van het DGPB om in elke gemeente voldoende sociale woningen te voorzien, het bindend sociaal objectief (BSO), bleef wel bestaan.
 

De Vlaamse Overheid bood daarom, in het voorjaar van 2014, het systeem van 'semidadingen' aan de sector aan. Dit overgangssysteem kon voor projecten die ten laatste op 7 november 2013 (het vroegere) deelattest nr. 1 van de VMSW ontvingen. Deze projecten waren al in ontwikkeling volgens de vernietigde sociale last en konden via de semidading verder gezet worden op vrijwillige basis. Deze aanpak via semidadingen is uitdovend.
 

U bent private ontwikkelaar en u wenst uw project vrijwillig sociaal verder te zetten?

Dat kan. Selecteer één van de twee mogelijkheden hieronder.

U bent de aankopende sociale woonactor en wilt meer informatie over de financiering van deze aankoop nieuwe woning?

Specifieke informatie kunt u nalezen op Woonnet.
 

Verkoop nieuwe woning(en) met koop/verkoopovereenkomst (semidading-uitbreiding)

U kunt met een sociale woonactor een koop-verkoopovereenkomst afsluiten via de verkoop/aankoop nieuwe woning (zie Financieringsbesluit).

Extern werftoezicht

Als extern werftoezichter vindt u hier alle informatie voor werfbezoeken van projecten gerealiseerd door privé-initiatiefnemers.

Verkoop nieuwe woningen na realisatie zonder koop/verkoopovereenkomst

Elke private ontwikkelaar kan gerealiseerde woningen te koop aanbieden aan sociale woonorganisaties.

Attestering door de VMSW

Woningen in private ontwikkeling krijgen van de VMSW een conformiteitsattest Voorontwerp en Uitvoering als zij voldoen aan de normen en richtlijnen voor sociale woningbouw.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.