Uitvoeringsdossier

 

Bouwtechnisch bestek

Het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw is het modelbestek van de VMSW. Dit bestek wordt gebruikt als basis voor de bijzondere bestekken van sociale woningbouwprojecten.

Administratief bestek

Het administratief bestek VM/B2013 is het administratief deel van het modelbestek van de VMSW. Het bestek omvat drie delen, een model van inschrijvingsformulier en een model van samenvattende opmeting.

Prijssimulatie

Om de maximumkostprijs per woning en voor het volledige project te bepalen, werd de simulatietabel ontwikkeld. Deze tabel moet bij iedere fase (voorontwerp, uitvoeringsdossier, basisaanbesteding en gunning) opgemaakt en ingediend worden.

Dossier samenstellen

Wat moet er allemaal in een uitvoeringsdossier?

Na indiening

Wat gebeurt er nadat u het uitvoeringsdossier indient bij de VMSW?

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.