Voorontwerp

 

Inplanting, oriëntatie, typologie

Hoofdstuk 'Inplanting en omgeving' en 'Bebouwingstypologie' van C2008, VMSW-leidraad voor bouwheren en ontwerpers van sociale woningbouw

Woningindeling en wooncomfort

Hoofdstuk 'Planfunctionaliteit en comfort' van C2008, VMSW-leidraad voor bouwheren en ontwerpers van sociale woningbouw

Aanpasbaar en aangepast bouwen

Hoofdstuk 'Aanpasbaar en aangepast bouwen' van C2008, VMSW-leidraad voor bouwheren en ontwerpers van sociale woningbouw

Prijssimulatie

Om de maximumkostprijs per woning en voor het volledige project te bepalen, werd de simulatietabel ontwikkeld. Deze tabel moet bij iedere fase (voorontwerp, uitvoeringsdossier, basisaanbesteding en gunning) opgemaakt en ingediend worden.

Dossier samenstellen

Wat moet er in een voorontwerp?

Na indiening

Wat gebeurt er nadat u het voorontwerp indient bij de VMSW? Wat als u niet akkoord bent met een advies voorontwerp?

Energieprestatie

Informatie rond de energieprestatie van woningen.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.