PageIcon

Opening en onderzoek van de offertes

 

Toegangsrecht

Eerste fase van het gunningsonderzoek waarin u via de uitsluitingscriteria de betrouwbaarheid van de inschrijvers onderzoekt. Toelichting bij de artikels 61 tot 66 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Downloadbaar document

U kunt het hoofdstuk 'Opening en onderzoek van de offertes' (pdf - 655 kB) in zijn geheel nalezen of afdrukken.

U kunt  ook de volledige 'Handleiding overheidsopdrachten - Praktische toepassing voor de sociale woningbouw' (pdf - 1,74 MB) raadplegen.

 

Kwalitatieve selectie

Tweede fase van het gunningsonderzoek waarin u via de selectiecriteria de geschiktheid van de inschrijvers onderzoekt. U gaat na of de inschrijvers financieel, economisch en technisch in staat zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen. Toelichting bij de artikels 67 tot 79 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Regelmatigheid van de offertes

Eerste stap in het onderzoek van de inhoud van de offertes. Er is een verschil tussen een substantiële en een relatieve regelmatigheid enerzijds en de formele en materiële regelmatigheid anderzijds.

Verbeteren van rekenfouten en materiële fouten

Verschil tussen reken- en materiële fouten en toelichting bij de manier waarop u deze fouten moet rechtzetten.

Verbeteren van hoeveelheden

Toelichting bij de formulieren VTG-05 en VTG-06.

Vergeten posten door de inschrijver

Toelichting bij het formulier VTG-08.01.

Leemten en gesplitste posten

Toelichting bij de formulieren VTG-07 en VTG-08.02.

Onderzoek van abnormale prijzen

Toelichting bij de formulieren VTG-09.01 en VTG-09.02.

Rangschikking van de offertes

Toelichting bij het formulier VTG-10.

Samenvatting van het gunningsonderzoek

Toelichting bij het formulier VTG-04.

Modeldocumenten

U vindt hier alle VTG-formulieren verzameld op één pagina.

Voorbeeld van een gunningsonderzoek

Voorbeeld van ingevulde VTG-formulieren, op basis van een fictieve open aanbesteding met vier inschrijvers.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.