Vergeten posten door de inschrijver

Toelichting bij het formulier VTG-08.01.

 

De inschrijver vulde geen prijs in

Een inschrijver vult geen prijs in voor een of meerdere posten in de samenvattende opmeting. Dan heeft u twee opties:

  • U beschouwt de offerte als onregelmatig en weert ze dus.
  • U berekent de ‘vergeten’ post volgens de formule in artikel 97, § 3 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Opgelet: U kunt een offerte alleen weren, als de inschrijver een groot aantal posten niet invulde, die een belangrijk deel uitmaken van de offerte. U moet per geval bekijken of dit aangewezen is.

U berekent de vergeten post

Als u de offerte niet weert, kunt u kiezen om een prijs te bereken voor de ‘vergeten’ post. U gebruikt hiervoor de volgende formule:De verschillende onderdelen staan voor het volgende:

P

De te berekenen prijs voor de vergeten post.

L

Het rekenkundig gemiddelde van de prijzen die de andere inschrijvers voor de betrokken post invulden.

X

Totaalprijs van de inschrijvers die een prijs invulden voor de post.

 

Hoe berekent u deze totaalprijs?

 

Dit is de som van:

  • het rekenkundig verbeterde totaal offertebedrag (totaal A op het formulier VTG-04);
  • het saldo van de gewijzigde hoeveelheden (balans C op het formulier VTG-04);
  • en eventuele gesplitste posten.

minus: de som van (de totaalprijs van) alle posten waarvoor een van de inschrijvers geen prijs vermeldde.

Het totaal hiervan is inclusief de eventuele korting die de inschrijver toestond.

 

Y

Totaalprijs van de inschrijvers die geen prijs invulden voor het artikel.

Hoe berekent u deze totaalprijs?

Dit is de som van:

  • het rekenkundig verbeterde totaal offertebedrag (totaal A op het formulier VTG-04);
  • het saldo van de gewijzigde hoeveelheden (balans C op het formulier VTG-04);
  • en eventuele gesplitste posten.

Het totaal hiervan is exclusief de eventuele korting die de inschrijver toestond.

Verwerken van vergeten posten in het gunningsverslag (formulier VTG-08.01)

De ontwerper verwerkt de ‘vergeten’ posten op een formulier VTG-08.01 (docx - 101 kB). Hij stelt een VTG-08.01 op per artikel, niet per inschrijver.

De verschillende elementen die nodig zijn om de vergeten post te berekenen en de bovenstaande formule toe te passen, vindt u op de VTG-08.01.

Zijn alle vergeten posten berekend? Dan wordt de som van de eventuele vergeten posten per inschrijver toegevoegd aan de som van de eventuele gesplitste posten. Dit bedrag komt in kolom 6 van het formulier VTG-04 en onderaan de samenvattende opmeting.

Formulier

VTG-08.01 2013: Berekening vergeten post (docx - 101 kB)

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.