Aanstelling bouwprofessionelen

 

Met deze procedures duidt u een architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, bodemsaneringsdeskundige, landmeter, stedenbouwkundig ontwerper, ontwerper omgevings- en infrastructuurwerken of elke andere dienstverlenende adviseur aan. Welke procedure u moet gebruiken, hangt af van het ereloon.


Belangrijk bij elke procedure is de motiveringsplicht. 

Inschrijvers die de opdracht niet gegund kregen, kunnen een gunningsbeslissing met motivering altijd opvragen en mogelijk aanvechten. U moet als opdrachtgever mededinging mogelijk maken. Voor uw motivering gebruikt u de selectie- en gunningscriteria.

U kunt (naast de diensten) ook werken in eigen beheer uitvoeren. Dit zijn kleine werken, zoals onderhouds-, renovatiewerken en leveringen. Deze worden geregeld in de autonome procedure.

Lees ook:

  • Hoofdstuk 1 'Geïntegreerd ontwerpen' (pdf - 474 kB) van C2008, de VMSW-leidraad voor bouwheren en ontwerpers van sociale woningbouw
  • Wijziging: 1.3. Samenstelling dossiers, inlichtingenfiche is niet meer van toepassing

Naar de volledige C2008 (alle delen)

  1.3 Samenstelling dossiers. Inlichtingenfiche is niet meer van toepassing.
  1.3 Samenstelling dossiers. Inlichtingenfiche is niet meer van toepassing.

EPB-verslaggever

modelcontract aanstelling EPB-verslaggever

Ingenieur stabiliteit en technieken

Er zijn twee mogelijke pistes: u sluit zelf rechtstreeks een contract met de ingenieur of de architect stelt de ingenieurs speciale technieken of stabiliteit (als raadgever) aan.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.