Verwerving

 

Algemeen

Een sociale woonorganisatie kan een sociaal woonproject opstarten op de onroerende goederen die ze al in portefeuille heeft.
 

Anderzijds kan het uiteraard ook zijn dat zij geen zakelijke rechten heeft (eigendom of andere) op de gronden en/of panden die de projectlocatie omvatten. In dat geval is een verwerving een logische eerste stap in het projectverloop.
 

Hoofdstuk uit C2008

Opgelet: dit hoofdstuk is in herwerking ondertussen.
 

Naar de volledige C2008 (alle delen)

Woonnet

Meer informatie over verwervingen vindt u (als sociale woonorganisatie) op Woonnet (login nodig).

 

Voorkooprecht

Het recht van voorkoop heeft tot doel de begunstigden ervan in staat te stellen bepaalde woningen en percelen, bestemd voor woningbouw, te verwerven om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- of koopwoningen of sociale kavels te realiseren.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.