Betalingen

 

De betaling van de werken gebeurt ofwel eenmalig na volledige uitvoering ervan ofwel met betalingen in mindering naargelang de uitvoering vordert en volgens de modaliteiten uit het bijzonder bestek VM/B2013. 


Zodra de uitvoering van de werken zodanig is gevorderd dat zij recht geeft op betaling, wordt hiervan een proces-verbaal opgemaakt door de aanbestedende overheid. De aannemer moet een schuldvordering indienen voor hij betaald kan worden.

Maandelijkse betalingen

Toelichting bij artikel 66 en 95 van het KB van 14 januari 2013.

Betaling saldo

Toelichting bij artikel 66 en 95 van het KB van 14 januari 2013: eindsaldo, betaling VO6 en VO7.

Uw factuur?

Vragen over een factuur die u aan de VMSW bezorgde voor uitbetaling? Contacteer de financiële dienst die deze facturen verwerkt.

 

Verwijlinteresten en vergoedingen

Toelichting bij artikel 69 en 70 van het KB van 14 januari 2013.

Prijsherziening

Toelichting bij artikel 20 van het KB van 15 juli 2011 en het tweede deel van de VM/B2013.

Facturatie en btw aan sociale huisvestingsmaatschappijen

Meer informatie over de verlegging van heffing, inclusief een lijst van welke sociale huisvestingsmaatschappijen in welk btw-systeem zitten.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.