Raming

 

Belang van de raming (artikel 28 van het KB plaatsing van 15 juli 2011)

Voordat u een overheidsopdracht opstart of lanceert, moet u de waarde ervan ramen. De raming bepaalt namelijk de regels die gelden tijdens het verdere verloop van de opdracht.

Voorbeeld: De geraamde waarde van een opdracht ligt boven de Europese drempel, dus gelden de regels van de Europese bekendmaking. Blijft de uiteindelijk gekozen offerte onder de drempel? Dan zal de gunningsprocedure toch verder volgens het Europese regime verlopen (bv. welke wachttermijn en verhaalprocedures van toepassing zijn). Dit geldt ook omgekeerd.

 

Belangrijk: Het geraamde opdrachtbedrag valt onder de geheimhouding, ook al staan er vakjes hiervoor in het bekendmakingsmodel. Dit is van belang om te vermijden dat de inschrijvers voor hun prijszetting door de raming beïnvloed zouden worden.

 

Uitzondering: waarop heeft de raming geen invloed?

De raming heeft geen invloed op de regels die gelden bij opdrachten die via de ‘goed te keuren uitgave’ (of het bedrag van de gekozen offerte) gegund worden.

Dit is onder meer bij de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking die wordt gevoerd volgens artikel 26, § 1, 1°, a) van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006. Ligt het bedrag van de gekozen offerte hoger dan de drempel voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking? Dan kan de opdracht niet worden gegund. In dit geval moet u overstappen naar een standaardprocedure (aanbesteding of offerteaanvraag) of onderhandelen met de inschrijver(s) om een lagere prijs te bedingen die wel onder de drempel blijft.

 

Algemene regels bij het ramen van een opdracht (artikel 24 van het KB plaatsing van 15 juli 2011)

De raming moet gebeuren als de bekendmaking verzonden wordt of, als er geen bekendmaking nodig is, als de opdracht gestart wordt. Deze timing moet ervoor zorgen dat de raming zo accuraat en actueel mogelijk is.

De raming moet uitgaan van de volledige duur en waarde van de opdracht. De raming moet daarom de volgende elementen bevatten:

  • alle verplichte opties
  • alle percelen
  • alle herhalingen, volgens artikel 26, § 1, 2°, b) van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006
  • alle gedeelten, volgens artikel 37, § 1 van de wet overheidsopdrachten
  • alle verlengingen, volgens artikel 37, § 2 van de wet overheidsopdrachten
  • alle opdrachten die u overweegt te plaatsen tijdens de duur van een raamovereenkomst
  • al het prijzengeld en de vergoedingen aan de deelnemers aan de opdracht

Belangrijk: U mag nooit de Belgische of Europese bekendmakingsregels proberen te ontduiken door een bepaalde ramingsmethode te kiezen of door de opdracht op te splitsen in kleinere opdrachten. Het opsplitsen in kleinere opdrachten op zich is niet verboden, maar u moet al deze kleinere opdrachten samen ramen en ze dan allemaal Belgisch of Europees bekendmaken.

 

Bovenop deze algemene regels bestaan er ook specifieke regels om de raming bij opdrachten van werken, leveringen en diensten te berekenen.

 

Raming van opdrachten van werken (artikel 25 van het KB plaatsing van 15 juli 2011)

De raming van een opdracht van werken omvat:

  • de waarde van alle geplande werken;
  • de waarde van de leveringen die nodig zijn om de werken uit te voeren en die u ter beschikking stelt van de aannemer.

 

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.