Specifieke procedures

 

Concessie voor openbare werken

De concessiehouder krijgt het recht om het werk uit te baten, in ruil voor het realiseren van de opdracht. Korte toelichting bij de artikels 147-157 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Concurrentiedialoog

Gunningsprocedure voor erg ingewikkelde opdrachten waarbij de markt meedenkt over een geschikte oplossing die aan uw behoeften voldoet. Korte toelichting bij de artikels 111-114 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Ontwerpenwedstrijd

Wedstrijd tot het bekomen van een plan of ontwerp. Korte toelichting bij de artikels 140-145 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Sociale woningbouwprocedure

Procedure die in theorie bestaat, maar die u nog niet kan toepassen. Korte toelichting bij artikel 31 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Werkenwedstrijd

Wedstrijd om een werk te ontwerpen én het uit te voeren. Korte toelichting bij artikel 139 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.