Toepasbare concepten als u een opdracht uitschrijft

 

U kunt een aantal concepten gebruiken om bepaalde gewenste effecten te bereiken als u een opdracht plaatst of uitvoert. Deze concepten zijn geen afzonderlijke gunningsprocedures, maar kunt u toepassen binnen de bestaande gunningsprocedures.

U moet, afhankelijk van het beoogde effect, goed afwegen welke concepten u kunt en wilt gebruiken. De toepassing van een bepaald concept of de combinatie van verschillende concepten is niet altijd zinvol of met iedere opdracht of gunningsprocedure verzoenbaar. Bepaalde concepten hebben een weerslag op het onderzoek en de evaluatie van de offertes of op de uitvoering van de opdracht.

U vindt hier alleen de concepten die nuttig kunnen zijn bij opdrachten van werken in de sociale woningbouw:

 

Lijst van geselecteerden en kwalificatiesysteem

Systemen om (onder de Europese drempel) gelijkaardige opdrachten te plaatsen, met een beperkte administratie.

Raamovereenkomst

Toelichting bij de artikels 136-138 van het KB plaatsing van 15 juli 2011.

Opdracht met herhalingen

Herhaling van soortgelijke werken. Toelichting bij artikel 26, § 1, 2°, b van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Opdracht met verlengingen

Meerjarenopdracht, bestaande uit een basisopdracht en één of meer verlengingen. Toelichting bij artikel 37, § 2 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

Opties

Extra element dat niet strikt noodzakelijk is om de opdracht uit te voeren.

Percelen

Onderverdelen van een opdracht in verschillende delen die elk een afzonderlijke opdracht vormen.

Varianten

Alternatieve uitvoeringswijze die de inschrijvers indienen.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.